Integritetspolicy / Privacy Policy

Integritetspolicy / Privacy Policy

XV utvecklas av bobosse ab (”Företaget”, ”vi”).

Vi respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Mer information finns i denna Integritetspolicy. Hör av dig om du har några frågor eller andra kommentarer.

INTEGRITETSPOLICY FÖR XV

Personlig information: Vi samlar inte in någon information som kan identifera användarna av våra appar.

Åldersgränser: Våra appar är trygga för alla åldrar. Vi kontaktar eller säljer inte inte våra appar medvetet till barn utan förväntar oss att förälrdar väljer ut våra appar till dem.

Anonym information om användande: Våra appar och hemsidor kan samla in anonym användarinformation i syfte att förbättra kvalitén på våra produkter och tjänster.

Internetanslutning: Våra appar kan kräva tillgång till internet i syfte att tillhandahålla länkar till App Store för våra produkter. Våra appar fungerar utan internetanslutning.

Köp inuti app: våra appar kan innehålla köp inuti appar (IAP) som ger tillgång till utökad eller avancerad funktionalitet .

Reklam: Våra appar innehåller inte annonser från tredje part. Vi kan presentera information om andra av våra produkter inuti våra appar.

Sociala medier: Våra appar interagerar inte med sociala medier. Vi kan tillhandahålla länkar till våra egna kanaler på sociala medier i syfte att tillhandahålla support och produktinformation.

FRÅGOR OM VÅR INTEGRITETSPOLICY

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera vår Integritetspolicy genom att presentera sådana ändringar på denna hemsida.

SENASTE UPPDATERING

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 18 oktober 2019.

Privacy Policy for XV

XV is developed by bobosse ab (”The Company”, ”we”, ”us”).

Your privacy is very important to us, and we take it seriously. Please read our Privacy Policy below and let us know if you have any questions or other feedback regarding it.

PRIVACY POLICY FOR XV

Personal information: We do not collect any personally identifiable information about the users of our apps.

Age limitations: Our apps have no age limitations. We do not knowingly contact or do business with children and expect parents to be selecting our apps for their children.

Anonymous usage information: Our apps and websites may collect anonymous usage information to help improve the quality of our services and applications.

Internet permissions: Our apps might require internet permissions for the purpose of providing links to the app store entry of our products. All our apps are fully functional in offline mode.

In-app purchases: Our apps may include In-app purchases (IAP:s) that provides access to expanded or advanced features.

Advertising: Our apps do not contain third-party advertising. We may occasionally promote other products of our own within our apps.

Social media: Our apps do not interact with social media sites. We may provide links to our own social media sites for the purpose of providing support and product information.

QUESTIONS CONCERNING OUR PRIVACY POLICY

If you have any question concerning our Privacy Policy please contact us.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify our Privacy Policy at any time simply by posting such modification on this site and without any other notification.

LAST UPDATED

The Privacy Policy was last updated on 2019/10/18.